Privacy Verklaring

Hieronder leest u ons privacybeleid

Jouw privacy is belangrijk op het internet en ook voor System4. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze informatie kan beheren en opvragen. Onze privacyverklaring geldt voor onze website www.system4.nl.

Wanneer wij persoonsgegevens opslaan

System4 verzamelt jouw persoonsgegevens:

 • Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld door het inschrijven op onze nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.
 • Wanneer je solliciteert op een vacature bij System4.
 • Wanneer een van onze medewerkers telefonisch contact met je heeft gehad.
 • Wanneer je jouw persoonlijke gegevens tijdens een offline ontmoeting met ons deelt.
 • Wanneer je klant van ons bent.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

System4 verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@system4.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

System4 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief/mailings. E-mailadressen worden gebruikt voor onze mailings en nieuwsbrieven. Bij het ontvangen van deze mails wordt altijd de mogelijkheid gegeven om jezelf uit te schrijven.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • System4 analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • System4 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

System4 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de System4 de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Onze dienstverlening is erop gericht om IT professionals en opdrachtgevers te kunnen helpen bij het vinden en invullen van opdrachten. Daarom bewaren we de persoonsgegevens van professionals bij ons in dienst en (potentiële) samenwerkingspartners gedurende de periode dat er een samenwerking bestaat.

De gegevens van sollicitanten worden maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

System4 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. System4 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

System4 gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. System4 gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook met alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door System4 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens sturen naar info@system4.nl. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

System4 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@system4.nl.

Wijzigingen aan dit privacy statement

System4 behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kun je altijd vinden op onze website.

System4

IBAN: NL02 RABO 0148 2813 97
BTW nr.: 856052589B01
KvK: 65288939

Vragen of oneens met onze beleid?

Neem contact met ons op. Samen komen we er wel uit. Zoals benoemd in de privacy verklaring, kun je altijd contact met ons opnemen om gegevens op te vragen, wijzigen en te laten vergeten.

Contact opnemen